algemene voorwaarden
Creatief Sporten

Algemene voorwaarden

1.       Algemene informatie
Bij inschrijving dient u akkoord te gaan met al hetgeen hieronder is bepaald en omschreven. Door gebruik te maken van deze website en ons inschrijvingssysteem stemt u automatisch in met deze voorwaarden.
Met “wij” of “ons/onze” wordt steeds verwezen naar TVL Entertainment. Met “u” of “de klant(en)” wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die gebruik maken van onze diensten.

Creatief Sporten is onderdeel van TVL Entertainment met ondernemingsnummer BE0658.928.324.

2.       Annulatie, terugbetaling en laatkomers
2.1   De klant dient ten laatste 30 dagen voor het begin van de eigenlijke activiteit te annuleren om een volledige restitutie te kunnen ontvangen. Na deze periode is het niet mogelijk een restitutie te ontvangen onder welke omstandigheid dan ook.
2.2   In sommige gevallen is het mogelijk een extra annulatieverzekering af te sluiten. Hierdoor kan u tot op de dag van de activiteit zelf afzeggen en toch nog een volledige restitutie ontvangen.
2.3   Annuleren kan via mail of telefonisch.

3.       Leeftijd
3.1   De minimumleeftijd wordt telkens vermeld bij de activiteit. Bij twijfel kan op elk moment een medewerker vragen de leeftijd te bewijzen door het vragen naar een geldig identificatiebewijs. Kan deze persoon geen geldig bewijs voorleggen, weigert deze of blijkt na identificatie de minimumleeftijd niet te zijn bereikt, kan een medewerker deze persoon weigeren tot de activiteit. Indien de activiteit minder dan 30 dagen hierna plaatsvindt is er geen restitutie mogelijk.

4.       Privacy
4.1   Gedurende de volledige activiteit kunnen er foto's of filmpjes worden opgenomen en deze kunnen worden verspreid voor commerciële reclame van dit bedrijf. Wilt u dat u of uw kind niet wordt gefilmd en gefotografeerd, kan u dit via mail voor de start van de activiteiten meedelen.
4.2   De gegevens die u invoert op onze website; zijnde naam, e-mailadres en telefoonnummer worden bijgehouden in ons inschrijvingssysteem. Deze kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden door ons. Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan derden zonder toestemming. U heeft het recht zich uit te schrijven voor elke commerciële communicatie, alsook heeft u het recht om uw gegevens te laten verwijderen. U kan dit doen door een mail te sturen naar info@tvlentertainment.be met de vermelding waarvoor u zich wenst uit te schrijven. Dit conform de nieuwe GDPR-wetgeving sinds 25 mei 2018.

5.       Gedrag van de spelers
5.1   Het is te allen tijde verboden tijdens de activiteit drank of drugs te nuttigen. Bij het betrappen wordt de activiteit meteen stopgezet voor deze persoon en is er geen restitutie mogelijk.
5.2   Gedurende de hele periode is er een rookverbod van kracht tenzij op specifieke punten anders aangegeven. We zijn een sportorganisatie en roken behoort niet tot het profiel van een gezonde sporter.
5.3   Indien een persoon agressief gedrag vertoont kan de activiteit geannuleerd of stopgezet worden. Een restitutie is dan niet mogelijk.

6.       Verantwoordelijkheid
6.1   Tijdens de activiteiten zijn alle deelnemers verzekerd, we staan niet in voor eventuele diefstal gedurende onze activiteiten of ongevallen die niet gerelateerd zijn aan de activiteiten. De coach genoot van een opleiding gevorderde EHBO en dringende geneeskundige hulpverlening en is professioneel bezig met sport. Hij zal op gepaste en professionele wijze omgaan met ieder individu.

onze partners

Juvigo Sportkampen

© Creatief Sporten, all rights reserved. 2020

Creatief Sporten is onderdeel van TVL Entertainment (BE0658.928324)